Razlika između turističke agencije i turoperatora

Često se događa da  ljudi zamjenjuju ova dva turistička pojma. Prije svega definirati ćemo ova dva pojma.

Putnička ili turistička agencija je „ono privredno poduzeće koje usluge trećih poduzeća, koje su (usluge) potrebne za putovanje i boravak, posreduje turistima, ili te usluge nudi u posebnim kombinacijama kao nove „vlastite usluge“ (Klatt i Fischer, 1961).

Turoperator je gospodarski subjekt koji sjedinjenjem usluga različitih proizvođača, u svoje ime i za svoj račun,  stvara i organizira nepoznatim kupcima paušalna putovanja na veliko, i to mu je glavni izvor prihoda.

Izrazita razlika je u njihovim glavnim funkcijama:

Glavna funkcija turoperatora je organizatorska, dok je glavna funkcija turističke agencije posrednička, dakle turoperator je kreator i organizator ponude, a turistička agencija u kontaktu s kupcima posreduje u realizaciji prodaje.

Razlika između ova dva turistička pojma nije samo u glavnim funkcijama.

Turoperator prodaju svojih usluga vrši koristeći posrednike (turističke agencije) koje izravno prodaju svoje usluge klijentima, te one ne snose rizik za neprodane kapacitete, dok turoperator snosi rizik. U pravilu turoperator nema izravan kontakt s klijentima, i njegova sama lokacija nije presudna za uspjeh kao što je to jedna od glavnih stavki putničkoj agenciji.

Osnovni izvor prihoda turističkoj agenciji je provizija, a turoperatoru je prodaja vlastitih proizvoda.

You May Also Like