Kako travelblogeri utječu na imidž destinacije

Travel blog je publikacija na internetu, specijalizirana za turizam i putovanja. Takvi blogovi najčešće opisuju destinaciju kroz priče i vodiče, ali i daju savjete i korisne informacije putnicima koji dolaze na tu određenu lokaciju. Najčešće obiluju fotografijama i video zapisima.

Ljudi koji vole putovati često koriste blog kao mjesto na internetu gdje opisuju svoja putovanje i izgled proputovanih predjela ili zemalja. Objave su dojmovi autora, zapažanja i razmišljanja o svemu onome što ga je zaokupilo na putovanju. Kroz prijašnja iskustva drugih korisnika, osoba koja čita blog bi trebala dobivati pravu i realnu sliku te destinacije.

Moć travel blogera je u tome da kroz svoje komunikacijske kanale bitno utječu na imidž i reputaciju neke destinacije, usluge, restorana i sl. Znanstvenici koji prate učinke bloga dokazali su da u nekim slučajevima, nakon čitanja turističkih blogova, dođe do predomišljanja, pa čak i do promjene prvobitne destinacije kod osoba koje putuju, a razlog tomu su pozitivna iskustva autora koji je već posjetio tu destinaciju.

Prenošenjem doživljaja posjetitelj stječe izravnu vezu s traženom destinacijom. Ovakav način reklamiranja određene destinacije je puno bolji i precizniji, jer potencijalni posjetitelji imaju mogućnost preko komentara dvosmjerno komunicirati s blogerom, i tako mogu saznati druge informacije koje ih zanimaju.

No koliko su zapravo vjerodostojne te informacije? Da li su to samo dobro plaćeni PR tekstovi ili možda pak suvremeni marketing destinacije? A transparentnost između javnog sektora i blogera?

Autentičnost je vrlo bitna. Sadržaj ne smije biti prekopiran s drugih stranica, nego treba unijeti svoj osobni pogled na zadanu tematiku i time dobiti jedinstven osvrt na destinaciju, te osebujan i jedinstven stil komunikacije.

You May Also Like