Besplatna literatura iz područja turizma (1) Singipedia

Znanstveno-istraživački portal Singipedia ima za cilj da pomogne i podrži stalno širenje znanstveno-istraživačkog rada. Na portalu se objavljuju studentski radovi, sveučilišna izdanja stručne literature, razni znanstveno-istraživački radovi, kao i radovi sa znanstvenih konferencija i iz znanstvenih časopisa.

Portal omogućava besplatno preuzimanje najnovijih (pdf) izdanja udžbenika sveučilišta Singidunum iz raznih disciplina, a u području turizma dostupna je sljedeća literatura:

Na portalu se takođar nalazi besplatna literatura iz komplementarnih područja turizma, tako da preporučujem da sami istražite literaturu.

You May Also Like