Besplatna literatura iz područja turizma (2) E-izdanja FMTU Opatija

U okviru izdavačke djelatnosti opatijskog Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu pri Sveučilištu u Rijeci dostupna su besplatna (pdf) e-izdanja udžbenika i drugih publikacija.

Druge publikacije možete pronaći ovdje.

You May Also Like