Turistička infrastruktura i potencijali općine Čitluk

Turistički proizvod određenog područja u velikoj mjeri određuje turistička potražnja, odnosno turistička potrošnja i aktivnosti. Ako posebne oblike turizma na području općine Čitluk promatramo s aspekta sadržaja boravka onda dolazimo do zaključka da se u općini Čitluk razvilo nekoliko oblika turizma od kojih treba izdvojiti:

  • vjerski turizam,
  • sportski turizam,
  • vinski turizam i
  • agroturizam.

Vjerski turizam je najizraženiji oblik turizma u općini Čitluk, koji se počinje javljati od 24. lipnja 1981. godine nakon Gospinih ukazanja. Postupni, ali, ipak, veliki razvoj turizma u Međugorju sa sobom je donio niz pozitivnih ekonomskih i socijalnih učinaka. Zbog Međugorja, općina Čitluk je postala poželjno mjesto za život i ulaganja tako da je po zadnjem popisu stanovništva jedna od rijetkih općina u BiH u kojoj se broj stanovnika prema popisu stanovništva iz 2013. godine povećao približno 10 % u odnosu na popis stanovništva iz 1991. godine. S obzirom da je turizam radno intenzivan sektor pa je zbog razvoja turizma porasla zaposlenost u ugostiteljskom i uslužnom području. Zbog toga je 2005. godine otvorena srednja turističko ugostiteljka škola u Čitluku sa smjerovima turističko ugostiteljski tehničar, kuhar i konobar.

Turizam je značajno utjecao i na investicije u objekte u Međugorju i ostalu infrastrukturu, pa je njegov utjecaj na ukupno gospodarstvo veći nego što se na prvi pogled može činiti.

Međugorski fenomen traje više od 35 godina. U tom razdoblju broj hodočasnika se iz godine u godinu povećavao pa je potražnja za smještajnim kapacitetima učinila to da općina Čitluk danas ima približno 20.000 kreveta spremnih za iznajmljivanje (oko 95 % na području Međugorja i Bijakovića). Općina Čitluk ima raznovrsnu ponudu smještajno ugostiteljskih objekata i broji negdje oko 400 turističkih objekata smještajno ugositeljskog karaktera. (Tabela 2.)

Struktura i broj smještaja (Izvor: Općina)

Kada promatramo turizam u općini Čitluk iz perspektive prometne povezanosti može se reći da je općina Čitluk izvrsno povezana cestovnim prometom sa okruženjem – posebno otkad je autocesta došla na domak Međugorja. Zračna povezanost je još uvijek slaba iako mostarska zračna luka služi za charter letove, od kojih su većina vezana za putovanja (dolaske) u Međugorje. Međutim, u svibnju 2018. godine, očekuje se stalna zračna povezanost kroz niskotarfine letove s Njemačkom. Planirano je dva leta tjedno gdje će regija Hercegovina biti zračno povezana s Europom (Njemačkom) preko njemačke zrakoplovne kompanije Eurowings – što je svakako veliki dobitak za ekonomsku regiju Hercegovina pa i za Općinu Čitluk.

Kada analiziramo strukturu gostiju u općini Čitluk možemo vidjeti da su od ukupnog broja gostiju oko 70 % tzv. stacionarni gosti, odnosno gosti koji borave nekoliko dana u Međugorju, a to je u prosjeku trajanje od 3 dana. Oko 30 % su tzv. izletnici (jednodnevni gosti koji nisu ostvarili noćenje). Ovi podaci su dati na osnovu procjene. Naime, statističkih provjerljivih podataka nema, odnosno podaci koji su dostupni ni približno ne odgovaraju stvarnom stanju.

Broj gostiju u općini Čitluk (Izvor: Turistički ured Međugorje /TZ HNŽ))

Pored vjerskog turizma u turističku ponudu općine Čitluk mogu se ubrojiti i sljedeće vrste turizma:

Sportski turizam – Zbog cjelogodišnjih povoljnih klimatskih uvjeta na području općine Čitluk se razvio sportski turizam, odnosno dogodila su se ulaganja u sportsku infrastrukturu koja omogućuje kvalitetan boravak gostiju i aktivnosti na otvorenom. Najznačajnija ulaganja po povom pitanju su se dogodila u Međugorju. Sport centar „Circle International“ ima sve sadržaje potrebne za pripreme profesionalnih ekipa ali i rekreativaca. Ovaj centar prati i Hotel Brotnjo iz Čitluka koji u sklopu svoje ponude ima i ponude za pripreme profesionalnih nogometnih ekipa u zimskom periodu. Sezonalnost je vrlo izražena u turizmu pa je ovaj oblik turizma znatno doprinio produženju turističke sezone u nas i kao takav je vrlo važan. Međutim, ne postoje podaci koliki je udio prihoda od ove vrste turizma već se to može zaključiti po ulaganjima u ovakvu vrstu infrastrutkure kao i boravku ove vrste gostiju.

Vinski turizam – provedbom projekta Vinska cesta Hercegovine 2007. godine Turistička zajednica HNŽ udarila je temelje ruralnom razvoju. Obzirom da je Čitluk kolijevka vinogradarstva i vinarstva u BiH, logično je da u ovom turističkom proizvodu broćanski vinari imaju vrlo važnu ulogu i najviše su zastupljeni. Od 33 vinarije koje trenutno sudjeluju u programu Vinske ceste Hercegovine, njih 14 su s područja općine Čitluk. Ove vinarije su najzaslužnije da su turisti počeli otkrivati broćanski rural te na taj način otvorile nove mogućnosti u prodaji vina, vinskih proizvoda ali i ostalih sadržaja namijenjenih turistima koji preferiraju selo i izvorne proizvode. Nakon deset godina ovoga proizvoda na turističkom tržištu može se reći da se dogodio značajan iskorak u posljednje dvije godine. Posjete turista tijekom sezone i ulaganja u vinarije, kušaonice i ostale sadržaje svjedoče o tom. Turistička zajednica održava i promovira ovaj proizvod, te se u budućnosti očekuje daljnji razvoj istog. Kroz vinski turizam se snažno utječe na razvoj svijesti o sebi, svome i svim vrijednostima koje nas okružuju. Međutum, ova je ponuda integrirana u postojeću tirističku ponudu tako da se još uvijek ne može govoriti o izdvojenoj ponudi već samo kao nadopuna postojeće turističke ponude. Isto tako, Vinska cesta nije u potpunosti zaokružena tako da se ne može pratiti koliko turista posjećuje ovaj turistički proizvod niti koliko turitsa posjećuje vinarije. U ovom se kontekstu javlja potreba dodatnog razvoja vinskog turizma kako bi se moglo pratiti i upravljati ovim turističkim sadržajem.

Agroturizam – Turistička zajednica HNŽ je ove godine završila projekt ruralnog razvoja Hercegovine te je predstavila novi turistički proizvod Agroturizam Hercegovina. Ovaj proizvod obuhvaća HNŽ i u njemu se trenutno nalaze 14 kuća za odmor od čega 1 otpada na općinu Čitluk. Možda ovaj oblik turizma još uvijek nije toliko vrijedan spomena, međutim, zasigurno je temelj za buduća ulaganja u broćanski rural, odnosno u ponudu smještaja (kuća za odmor) sa svim sadržajima koji traže moderni turisti. Još uvijek je naš rural netaknut. Postoji puno starih napuštenih kuća koje će jednog dana biti priređene za prihvat turista koji žele mir i izvornost. Bazeni su sastavni dio ove ponude, ali i okruženje koje nudi izvornu hranu i piće te život s prirodom. Aktivnosti kao što su šetnje u prirodi, bicikliranje, brdsko penjanje i slično su, također, aktivnosti koje su pridodane ponudi. Očekuje se da će se ovaj proizvod razvijati slično kao Vinska cesta Hercegovine.

Neki negativni učinci razvoja turizma u općini Čitluk ogledaju se kroz nedovoljno praćenje razvoja prometnom i komunalnom infrastrukturom unutar destinacije, vodovodnom, kanalizacijskom i električnom infrastrukturom. Ovi problemi dovode do različitih konflikata u prostoru i po pitanju ekologije, što u konačnici negativno utječe na zadovoljstvo gostiju ali i domaćeg stanovništva, i potencijalno ugrožava resursnu osnovicu. Također, turizam je na glasu kao područje djelovanja gdje se ostvaruje brza zarada što dovodi do napuštanja drugih gospodarskih područja i dovodi do potpune ovisnosti o turizmu. Nažalost, primjetni su i ovi trendovi. Na kraju se sa sigurnošću može reći da je Međugorje lokomotiva razvoja turizma u općini Čitluk i da je svakako potrebno usmjeravati aktivnosti na održavanje i unaprijeđivanje svih uvjeta boravka turista ovdje, ali isto tako i domaćih stanovnika, te raditi na održivosti razvoja.

Iako je turizam vodoravna djelatnost te ga se ne može mjeriti kroz jedan sektor već on sudjeluje u svim sketorima, za potrebe ove anlize ilustrirat ćemo koliko turizam sudjeluje u ukupnim prihodima u općini Čitluk kroz djelatnost smještaja i služenja hrane. Ovo je posebno važno uzimajući u obzir činjenicu da veliki broj turista i hodočansika na godišnjoj razini posjećuje Općinu. Ova se analiza temelji na završnim računima koje su poslovni subjekti iz Općine Čitluk predali za 2017. godinu. Kada analiziramo poslovanje poduzeća prema standardnoj klasifikacije djelatnosti te uzmemo samo djelatnost pružanja smještaja i pripreme i služenja hrane u Općini Čitluk u 2017. godni, jer se ovaj djelatnost izravno može vezati za turizam, vidjet ćemo da ova djelatnost sudjeluje samo sa 1% u ukupnim prihodima ostvarenim poslovanjem svih poslovnih subjekata u Općini Čitluk koji su predali završne račune za 2017. godnu. Naime, od ukupno 429 poslovnih subjekata samo je 37 iz djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i služenja hrane koji su ostvarili nešto više od 8 milijuna KM ukupnih prihoda. Od ukupnog broja zaposlenih koje zapošljavaju ovih 429 poslovnih subjekata (5098) u sektoru pružanja smještaja i pripreme i služenja hrane u 2017. godini je bilo 37 poslovnih subjekata u kojima je bilo zaposleno 226 zaposlenih. Međutim, većina gospodarskih subjekata u sektoru turizma su registrirani kao obrti odnosno samostalne djelatosti i nemaju obvezu predavanja završnih računa tako da su ove brojke u konačnici veće. Točne brjke se ne mogu utvrditi jer je jedan dio poslovanja u turizmu još uvijek u sivoj zoni. Također, trgovina sudjeluje u ukupno ostvarenim prihodima sa 20% što je također dijelom zahvaljujući turizmu.

Izvor: Integrirana strategija razvoja Općine Čitluk 2019.-2027.

You May Also Like