Besplatna literatura iz područja turizma (3) Nova izdanja Singipedie

Kao što sam i ranije pisao, na znanstveno-istraživačkom portalu Singipedia objavljuju se studentski radovi, sveučilišna izdanja stručne literature, razni znanstveno-istraživački radovi, kao i radovi sa znanstvenih konferencija i iz znanstvenih časopisa.

Portal omogućava besplatno preuzimanje najnovijih (pdf) izdanja udžbenika sveučilišta Singidunum iz raznih disciplina, a u području turizma dostupna je sljedeća literatura:

Na portalu se takođar nalazi besplatna literatura iz komplementarnih područja turizma, tako da preporučujem da sami istražite literaturu.

You May Also Like