Zašto je važno društveno odgovorno poslovati?

Postupci kompanija imaju značajan utjecaj na život i okruženje građana. Ne samo s obzirom na proizvode i usluge koje nude ili radna mjesta i mogućnosti koje stvaraju, već i na radne uvjete, ljudska prava, zdravlje, okoliš, inovacije, obrazovanje i osposobljavanje.

Kompanije bi stoga trebale ponajprije razumjeti, a potom spriječiti, upravljati i ublažiti svaki negativni utjecaj koji mogu uzrokovati u svome djelovanju. Provođenje ovih aktivnosti i procesa zovemo društveno odgovorno poslovanje (DOP). To je najkraće rečeno koncept u kojem poslovni subjekt odlučuje na dobrovoljnoj osnovi doprinositi boljem društvu i čišćem okolišu, u interakciji s ostalim dionicima.

Uspješne kompanije integriraju društvenu odgovornost u principe svoga poslovanja. Nije DOP samo za velike kompanije, naprotiv, mala i srednja poduzeća također u modernom društvu bi morale primjenjivati načela i koncept društveno odgovornog poslovanja. Dakle, to nije trend, nego zasebna filozofija koja je od izrazitog značaja za svako poduzeće, a naročito u izgradnji brenda.

Za kompanije, ovakav koncept čini gospodarski sektor održivijim i inovativnijim, što doprinosi održivoj ekonomiji. Za društvo u cjelini, DOP nudi skup vrijednosti na kojima je moguće izgraditi kohezivnije društvo i na kojima možemo temeljiti prijelaz na održivi ekonomski sustav. (EUC)

Društveno odgovorno poslovanje je važno i za mala i srednja poduzeća koja na tržištu najčešće srećemo. Oni možda ne poznaju i ne upotrebljavaju termin DOP-a, ali kroz bliske odnose sa zaposlenicima, lokalnom zajednicom i njihovim poslovnim partnerima često imaju prirodno odgovoran pristup poslovanju.

Primjer iz prakse

Jedan od najpoznatijih brendova na svijetu je zasigurno Coca-Cola. U Bosni i Hercegovini ovaj brend se, među ostalima, nalazi u okviru tvrtke Coca‑Cola HBC (Coca‑Cola Hellenic Bottling Company). Ova tvrtka je ovlašteni punioničar pića za brendove kompanije The Coca‑Cola Company.

Foto: The Facts Site

Sarajevska tvrtka gotove proizvode svih brendova pakira, prodaje i distribuira trgovinskim partnerima i potrošačima. Raspolaže administrativnim centrom i i punionicom u Sarajevu te četiri distributivna centra – u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli.

Ova tvrtka, u skladu sa širokim strateškim smjernicama Coca-Cole HBC kao cjeline, usredotočena je na dugoročna ulaganja i ulaganja u partnerstva u svrhu društvene vrijednosti. Usredotočeni su na podršku na četiri šira područja:
• poticanje razvoja mladih
• zaštita okoliša i promicanje zaštite voda
• razvoj zajednice i podrška u kriznim situacijama
• dobrobit zajednice.

Jako je važno primjenjivati načela DOP-a kontinuirano, te postaviti strategiju i cilj(eve). Neki od postavljenih ciljeva ove kompanije su čvrst sustav upravljanja i rukovođenja, te jasnoća u izvještavanju o postignutom napretku u odnosu na strateške planove i dugoročne ciljeve.

U odnosu na 2010., u 2018. godini ova kompanija je izvjestila da je poštujući sustave upravljanja i norme:
• smanjila potrošnju i proizvodnju vode za preko 50%;
• smanjila potrošnju energije za 25%;
• povećala postotak recikliranog otpada za 95%.

Ukoliko se želite više informirati o pristupu održivog poslovanja i njegovim učincima u praksi, posjetite web stranicu ove kompanije.

You May Also Like