O socio-ekonomskom razvoju i učincima na državu i društvo

U sljedećim redcima govorit ćemo više o socio-ekonomskom razvoju i utjecaju na državu. Socio-ekonomski razvoj možemo promatrati kao proces društvenog i ekonomskog razvoja. Mjeri se pokazateljima, kao što su bruto domaći proizvod (BDP), očekivano trajanje života, pismenost i razina zaposlenosti. Za bolje razumijevanje socio-ekonomskog razvoja, značenje društvenog i ekonomskog razvoja možemo promatrati odvojeno.

Društveni razvoj je proces koji rezultira transformacijom društvenih institucija na način koji poboljšava sposobnost društva da ispuni svoje težnje. Podrazumijeva kvalitativnu promjenu u načinu na koji se društvo oblikuje i provodi svoje aktivnosti, poput progresivnijih stavova i ponašanja stanovništva, usvajanja učinkovitijih procesa ili naprednije tehnologije.

Ekonomski razvoj je razvoj ekonomskog bogatstva zemalja ili regije za dobrobit njihovih stanovnika. Često se pretpostavlja da ekonomski rast ukazuje na razinu gospodarskog razvoja. Pojam “ekonomski rast” odnosi se na povećanje (ili rast) određenih mjera poput stvarnog nacionalnog dohotka, bruto domaćeg proizvoda ili dohotka po stanovniku. S druge strane, pojam ekonomski razvoj podrazumijeva mnogo više. To je proces kojim nacija poboljšava ekonomsku, političku i socijalnu dobrobit svog naroda.

Dakle, društveno-ekonomski razvoj promatramo kao proces poboljšanja različitih aspekata koji utječu na život u zemlji.

Primjer iz prakse

Nedavno su na online eventu predstavljeni rezultati Studije o socio-ekonomskom utjecaju Coca-Cole u Bosni i Hercegovini u 2019. godini.

Više od pola stoljeća je Coca-Cola prisutna u našoj zemlji. Distribuciju svojih proizvoda u Bosni i Hercegovini počela je 1969. godine, a punionica je počela sa radom 1975. godine. Danas Coca-Colu u Bosni i Hercegovini čine dvije kompanije, podružnica The Coca-Cola Company i Coca-Cola HBC B-H Sarajevo, obje sa sjedištima u Sarajevu.

Običan promatrač možda ne vidi pozadinu procesa velikih kompanija koji se svakodnevno odvijaju, pa tako prema navedenoj Studiji, Coca-Cola je u 2019. godini imala 381 lokalnog dobavljača, 14 297 kupaca, a proizvela je 107 milijuna litara bezalkoholnih pića.

To znači da je ostvaren izravan i neizravan utjecaj na ekonomiju i društvo Bosne i Hercegovine, u vidu plaća, poreza i dobiti za prošlu godinu u iznosu od 186 milijuna konvertibilnih maraka, ili 0,5% ukupnog BDP-a Bosne i Hercgovine. A direktim i indirektim doprinosom, kompanija je osigurala 1,3% ukupnih poreznih doprinosa uplaćenih u našoj zemlji u 2019. godini.

U periodu između 2015. i 2019. godine Coca-Cola je uložila u projekte BiH zajednice 713 000 konvertibilnih maraka.

Više informacija o Studiji možete pronaći ovdje, gdje možete i preuzeti Studiju u pdf formatu.

You May Also Like