Wiki u funkciji informiranja turista na internetu

Rad na temu “Wiki u funkciji informiranja turista na internetu” radio sam s komunikologinjom Ivanom Pavlović, a predstavljen je elektronskim putem na konferenciji Ekonomija i menadžment – izazovi i predviđanja za održivu budućnost u Travniku. Više o radu pročitajte u sažetku.

Wiki, kolaborativni sustav za upravljanje sadržajem, svoju primjenu pronalazi u različitim sektorima i oblicima usljed brzog razvoja interneta i novih tehnologija. Oblici mogu biti od najobičnije baze podataka, do interesnih registara i enciklopedija, te je stoga primjena ovog sustava jako različita, tako i u sektoru turizma wiki sustravi pokrivaju široko područje od baza znanja do turističkih vodiča okrenutih ka informiranju turista o destinacijama. U uvodnom dijelu rada autori se osvrću na internet kao eksterni izvor informacija u turizmu. Nadalje je prikazan konceptualni okvir wiki sustava, njegov razvojni put i utjecaj na turizam, a posebno su naznačeni i determinirani neki načini i mogućnosti primjene wikija u procesu informiranja suvremenih turista.

Cjelovit rad će biti objavljen u časopisu Univerzitetska hronika.

%d blogeri kao ovaj: