Kako je pandemija utjecala na sektor događaja u BiH

O tome govori pristupni video rad “Esencija kulture” kojega sam realizirao u sklopu diplomskog studija Menadžmenta u kulturnom turizmu, na kolegiju “Event menadžment u kulturnom turizmu”.

U video radu je obrađena fenomenologija popularnog narodnog događaja u malom bosanskom mjestu Gornji Čevljanovići s osvrtom na novonastale uvjete uzrokovane pandemijom.

You May Also Like