Pecka – održivi turizam u praksi

Centar za posjetitelje Pecka smješten je u nekadašnjoj seoskoj osnovnoj školi koja je radila od otvaranja 1931. pa sve do 1985. godine kada je zatvorena.

Centar ima više uloga ali je ideja vodilja bila da pruži posjetiteljima informacije o atrakcijama i proizvodima pouzdane kvalitete, a lokalnom stanovništvu da bude kanal za plasman kvalitetnih proizvoda. Centrom upravlja Greenways, udruženje za podršku održivom razvoju, koje je velikim trudom i kroz nekoliko projekata potpuno obnovilo devastiranu staru školu. Pored uređenja i upravljanja centrom, Greenways radi na razvoju tematskih staza u kraju, uređenju izvora rijeke Sane, razvoju poljoprivredne proizvodnje, te promociji cijelog područja.

Centar je početna i povratna točka za izlete, penjanje, vožnju biciklima, planinarenje visokom Krajinom, sastanke s vodičima i dr. Jedan od veoma bitnih aspekata djelovanja Centra je organiziranje škola u prirodi za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Djeca u direktnom kontaktu s prirodom prolaze edukativne staze na kojima im se podiže svijest o očuvanju prirode, važnosti proizvodnje i konzumacije organske hrane. Centar posjeduje odgovarajuću infrastrukturu, parking mjesta za posjetitelje kao i ugostiteljske sadržaje. Smještajni kapacitet Centra može prihvatiti do 30 osoba (u spavaonici i mobilnim kućicama), a restoranski oko 50 osoba. U ponudi su i kvalitetni bicikli za iznajmljivanje, a u blizini Centra se može kampirati.

O selu Pecka

Selo Pecka nalazi se u sjeverouzapadnom dijelu BiH i administrativno pripada entitetu RS, a općini Mrkonjić Grad. U selu Pecka izvire rijeka Sana koja sa svoja tri velika izvora i estavelom Mračaj predstavlja hidrološki biser, a na samo 15 km od Pecke izvire i rijeka Pliva. Iznad sela uzdiže se vijenac stijena po kojima je Pecka dobila ime, a koje sada predstavljaju najveće penjalište u BiH na prirodnim stijenama. U rimskom periodu u Gornjoj Peckoj, kroz koju je prolazio rimski put, nalazilo se naselje pod imenom Sarnade. Rimskim i makadamskim putevima po Peckoj i okolnim selima ucrtano je 10 biciklističkih staza i još više staza za šetnju. Vrhovi visokih planina Krajine – Dimitor, Vitorog, Klekovača i Šator vidljivi su golim okom i do njih se lako stiže iz Pecke.

Svjetska turistička organizacija održivi turizam definira kao upravljanje resursima ostvarujući ekonomske, socijalne i estetske potrebe tako da se poštuju kulturološki integritet, osnovni ekološki procesi, biološka raznolikost i sustavi na kojima se temelji život, stvara dobrobit i blagostanje cjelokupnome društvu, uzimajući u obzir potrebe i turista i njihovih domaćina.

Izvori rijeke Sane

Izvori rijeke Sane se nalaze u Donjoj Peckoj. Udaljeni su oko 7 km od Centra za posjetitelje. Zbog prirodnih i ambijentalnih vrijednosti, izvori Sane su pod strogim režimom zaštite. Cijeli gornji tok Sane je Prostornim planom RS izdvojen kao Park prirode i u toku je procedura proglašenja. Pored tri izvora Sane, geomorfološka i hidrogeološka vrijednost ovog područja je i estavela Mračaj čiji tok se ulijeva u Sanu.

Dužina toka rijeke Sane iznosi 146 km, a izvorište i gornji tok se nalaze na teritoriji općina Mrkonjić Grad i Ribnik. Sana je granična rijeka između ove dvije općine. Sana teče od juga prema sjeveru kroz općine: Ključ, Sanski Most i Oštra Luka do Prijedora gdje oštro skreće prema zapadu i u Novom Gradu se ulijeva u rijeku Unu koja pripada crnomorskom slivu.

Penjalište

U selu Pecka se nalazi atraktivno penjalište koje obiluje brojnim visokim stijenama koje su  opremljene s preko 100 smjerova i jedno je od najvećih penjališta u BiH. Nesvakidašnja je konfiguracija stijene, sačinjena od mnoštva rupica i različitih hvatova koji pružaju raznoliko i interesantno penjanje. Pristup stijenama je idealan kao i okolni ambijent, te jugoistočna orijentacija koja daje poseban ugođaj penjačima. Udaljeno je samo 2 km od Centra za posjetitelje Pecka koji pruža svu potrebnu infrastrukturu za ugodan boravak penjača, izletnika i planinara. O stijenama se brine i razvija rute Penjački klub Extreme koji od 2010. godine na ovom penjalištu organizira festival. 

You May Also Like