Materijali za studente

Specifični oblici turizma

Kolegij se izučava na drugoj godini Studija turizma Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Materijali će biti dostupni početkom semestra.