Call for Papers: IRTP Conference 2023

Znanstvena konferencija povodom 60 godina studija turizma

Otvorene inovacije i turizam

Radionica o održivom i odgovornom turizmu

Centar za razvoj održivog turizma započeo s radom

Slavimo Mediteran

Izazovi hodočašća i religijskog turizma u post-pandemijskom svijetu

Pecka – održivi turizam u praksi

Utjecaj pandemije COVID 19 na vinsku industriju

MTF: Šumski požari diljem Mediterana poziv su na buđenje

Kako je pandemija utjecala na sektor događaja u BiH

Invitation: Symposium on Pilgrimage and Religious Tourism